ផែនទីរាជធានីភ្នំពេញទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
Nº. 41, Confederation de la Russie
លេខទូរសព្ទ : 023 724 321
គេហទំព័រ : http://www.ocm.gov.kh


ក្រសួងមហាផ្ទៃ
No 275, Norodom Blvd., Khan Chamkamon
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 726 052 / 721 905
អ៊ីមែល : moi@interior.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.interior.gov.kh


ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយ៍កម្ម និង សំណង់
No 771-773, Monivong Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 215 660 / 215 659
អ៊ីមែល : gdadmin-mlmupc@camnet.com.kh


ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និង ថាមពល
No 45, Blvd Preah Norodom
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 211 751
អ៊ីមែល : info@mime.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mime.gov.kh


ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
No 3, Russian Federation Blvd., Khan Toul Kok.
លេខទូរសព្ទ : (855-12) 819 679
អ៊ីមែល : mlvt.gov@camnitel.com


ក្រសួងកាពារជាតិ
Russian Federation Blvd., Corner Street 175.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 883 274
អ៊ីមែល : minadef@camnet.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.mond.gov.kh


ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា
No 788B, Monivong Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 726 085 / 726 095


ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម
No 47, Norodom Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 882 160
អ៊ីមែល : mowram@cambodia.gov.kh


ក្រសួងធម្មការ និង កិច្ចការសាសនា
Sisowath, Corner Street 240.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 725 099 / 725 699
អ៊ីមែល : morac@cambodia.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.morac.gov.kh


ក្រសួងកិច្ចការនារី
No. 3, Norodom Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 428 965
អ៊ីមែល : mwva@online.com.kh & youay.mwva@online.com.kh (Secretary of State)
គេហទំព័រ : http://www.mwa.gov.kh/


ក្រសួងទំនាក់ទំនងសភា និង អធិការកិច្ច
Jawaharlal Nehru (street 215)
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 884261 / 884254
អ៊ីមែល : mnasrl@cambodia.gov.kh


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​ និង នេសាទ
#200 Norodom Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmorn
លេខទូរសព្ទ : (855) 23 211 351, 23 211 352
អ៊ីមែល : info@maff.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.maff.gov.kh


ក្រសួងសធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន
No 106, Norodom Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 427 845 / 427 862
អ៊ីមែល : mpwt@online.com.kh, mpwt@mpwt.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mpwt.gov.kh


ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញវត្ថុ
St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 428 960 / 428 634
អ៊ីមែល : efi@camnet.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.mef.gov.kh


ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង​ កីឡា
No 80 Norodom Blvd
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 219 284
អ៊ីមែល : moeys@everyday.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.moeys.gov.kh


ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
227 Kbal Thnal, Preah Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 217 645
អ៊ីមែល : mcfa@mcfa.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mcfa.gov.kh


ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
Sisowath Quay, Wat Phnom
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 981 154 / 981 167
អ៊ីមែល : kanelleheang@yahoo.com (CRDB)
គេហទំព័រ : http://www.cdc-crdb.gov.kh


ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
Preah Ang Duong & Russian Federation Blvd, Toeuk Thla Village, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 212 215
អ៊ីមែល : praknork@everyday.com.kh & wtooffice@camnet.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.moc.gov.kh


ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
Corner Of Street 169 and Russian Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 880 007
អ៊ីមែល : mrd@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mrd.gov.kh


ក្រសួងបរិស្ថាន
No 48, Sihanouk Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 427 894
អ៊ីមែល : moe-cabinet@camnet.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.moe.gov.kh


ក្រសួងផែនការ
No 386, Monivong Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 212 049 / 720 901
អ៊ីមែល : mop@cambodia.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mop.gov.kh


ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍
Street 13, corner Street 102.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 426 510 / 724 809
អ៊ីមែល : mptc@cambodia.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mptc.gov.kh


ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
No.3, Samdech Hun Sen Street, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon
លេខទូរសព្ទ : (855) 23 224973, 216 122
អ៊ីមែល : mfaicinfo@mfaic.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mfaic.gov.kh


ក្រសួងយុត្តិធម៌
No 14, Sothearos Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 360 327 /  360 329
អ៊ីមែល : moj@cambodia.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.moj.gov.kh


ក្រសួងព័ត៌មាន
#62, Preah Monivong Blvd., Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 724 159 / 426 059
អ៊ីមែល : information@cambodia.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.information.gov.kh


ក្រសួងសុខាភិបាល
No 151-153 Kampuchea Krom Blvd
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 722873 / 880261 / 881405 / 881409
អ៊ីមែល : webmaster@moh.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.moh.gov.kh


ក្រសួងទេសចរណ៍
ផ្ទះលេខ ៤៦, ផ្លូវលេខ ២០៥ កែងនឹងផ្លូវលេខ ៣៨៨, សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ ២, ខណ្ឌចំការមន,
ប្រធាន : ឯកឧត្តម ថោង ខុន
លេខទូរសព្ទ : (855) 23 88 49 74
អ៊ីមែល : admin@mot.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.tourismcambodia.org/


រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​ អាកាសចរស៊ីវិល
No 62 Norodom Blvd.
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 427 141 / 211 992
អ៊ីមែល : ssca_mail@yahoo.com
គេហទំព័រ : http://www.civilaviation.gov.kh


អាជ្ញាធរជាតិ(NIDA)
Nº113, St.214, Sangkat Bong Prolet, Khan 7 Makara
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 880 635 / (855) 12 812-282
អ៊ីមែល : aseanocm@camnet.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.nida.gov.kh


អង្គភាពព័តមាន និងប្រតិកម្មរហ័ស
សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា
លេខទូរសព្ទ : ០១២​៤៤៤​៩៧៦
អ៊ីមែល : pressocm@gmail.com
គេហទំព័រ : http://www.pressocm.gov.kh/


អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
អគារ ផ្លូវនរោត្តម សង្កាត់
លេខទូរសព្ទ : 117, 118
គេហទំព័រ : http://www.police.gov.kh


ក្រសួងទេសចរណ៍
អគារលេខ 3A, ផ្លូវ 169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា
លេខទូរសព្ទ : (855-23) 88 49 72
អ៊ីមែល : admin@mot.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.mot.gov.kh


ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ
ប្រធាន : ឯ.ឧ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន
លេខទូរសព្ទ : 023 635 7177
អ៊ីមែល : info@nea.gov.kh
គេហទំព័រ : http://www.nea.gov.kh


TOP